Přihlašování strávníků od 23.8.2021.

Informace pro strávníkyPřihlašování strávníků na nový školní rok – všichni žáci se na nový školní rok musí znovu přihlásit!

Žáci, kteří se u nás již stravovali v loňském školním roce, nenastaly žádné změny na bankovním účtu, ze kterého se stravné strhávalo a mají kartu na stravování, se mohou na nový školní rok přihlásit telefonicky, případně e-mailem. Je potřeba nahlásit jméno, třídu, do které bude chodit, den zahájení stravování a bude-li chodit na obědy a svačiny každodenně nebo jen některé dny v týdnu. Přihlašování bude probíhat v posledním srpnovém týdnu. V tomto týdnu si budou také platit strávníci platící v hotovosti. Žák, který nebude mít zaplaceno, nesmí odebrat stravu.

Noví strávníci se musí přijít přihlásit do jídelny s vyplněnou přihláškou na stravování, která je k dispozici ve školní jídelně nebo k vytištění níže. Pokud zvolíte platbu přes inkaso, je potřeba vyplněná přihláška potvrzená bankou, nebo přiložený jiný doklad o provedení souhlasu s inkasem.


Objednávání obědů – strávníci budou mít možnost výběru ze třech druhů hlavních jídel prostřednictvím objednávacích terminálů v jídelnách nebo na internetovém portálu Strava.cz. Všem strávníkům, kteří budou mít zájem o internetové objednávání bude přiděleno nové přihlašovací heslo!

Odhlašování obědů je možné telefonicky, e-mailem, na internetovém portálu Strava.cz nebo osobně ve Vaší příslušné jídelně.

Evidence strávníků je vedena elektronicky, prostřednictvím softwarového programu firmy Vis Plzeň, která se specializuje na školní stravování.

Strávníci používají identifikační karty


Platby za stravné je možné provádět následovně:
– inkasem z účtu vedeného u libovolné banky – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu (na základě přihlášky, kterou máte přiloženou, nebo ji najdete k vytištění na našich internetových stránkách). Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Záloha se strhává z účtu vždy počátkem měsíce na stávající měsíc. Záloha se počítá vždy na celý měsíc, ponížená o případné odhlášky nebo naopak zvýšená v případě přihlášek nad rámec předem objednaných obědů. Případné nedoplatky z měsíce června budou vyrovnány na účet o prázdninách.
– v hotovosti –přímo ve Vaší jídelně (pro MŠ v jídelně, kam mateřská škola spadá), nejpozději poslední den v měsíci na následující měsíc. Pokud nebudou obědy uhrazeny včas, žák nemá možnost oběd odebrat.